Treball en daurat

Santuari de Puiglagulla. Vilalleons